مقالات تخصصی

اندازه گیری گلوکز توسط حکاکی مولکولی پلیمرها

اندازه گیری گلوکز توسط حکاکی مولکولی پلیمرها

گلوکز ماده ضروری و اساسی فرآیندهای زیستی و قند موجود در خون است که توسط سلولهای بدن مصرف شده و تولید انرژی می کند. سطح غیرمعمول گلوکز در بدن یک علامت هشداردهنده پزشکی است که از بیماری دیابت ناشی می شود. در سال ۲۰۱۲ اعلام شد که ۳۶۶ میلیون انسان...

کاهش خوردگی توسط نانوذرات MgO

کاهش خوردگی توسط نانوذرات MgO

نانوذرات اکسید فلزی، با سطح ویژه و نقصهای ساختاری بالا، قابلیتها و ویژگیهای بسیاری دارند. بر همین اساس، نانوذرات اکسید فلزی می توانند در واکنشهای کاتالیستی، کنترل آلودگی محیط زیست، الکتروشیمی، پیلهای سوختی، پوششهای سطحی مقاوم در برابر خوردگی، ساخت قطعات الکترونیکی مورد استفاده در کامپیوتر و مدارهای الکترونیکی و...